gripen-black

Administration

Quratelet, Kollegiet och Valberedningen utgör en viktig del av administrationen på Malmö Nation.

Quratelet

Quratelet består av fem stycken helarvoderade personer som tar paus i ett år under sin studietid för att ägna sig helhjärtat åt nationen. Tillsammans bildar dessa fem en stabil enhet som driver den dagliga verksamheten på Malmö Nation.

Läs mer

Kollegiet

Malmö nations seniorskollegium, kallat Kollegiet, är nationens styrelse. Kollegiet består av 10 förtroendevalda ledamöter tillsammans med sittande Quratel, Inspektor samt Proinspektor.

Läs mer

Valberedningen

Malmö nations valberedningen bereder valet av nya tjänstemän och nya quratelsmedlemmar. Valberedningen består av en ordförande och fyra ledamöter vilka har olika erfarenhet från de flesta av nationens utskott. Tryck för att läsa mer.

Läs mer